Mechanika statystyczna 2009/2010

Zadania i materiały do wykładu dr K. Rejmera
 
Egzamin poprawkowy: 8.03.2010, sala P111 (Pasteura), godz. 9:00
Wyniki egzaminu [pdf]
Wyniki I kolokwium [pdf]

Glossa - zadanie 2 z egzaminu[ps]
Kolokwium domowe i II kolokwium
Zadania z II kolokwium z rozwiązaniami [ps]
Zadania z kolokwium domowego [ps]
Zadanie 4 z kolokwium domowego - widowiskowe rozwiązanie P. Nayara [pdf]
 

Zadania na ćwiczenia
1. seria zadań [pdf] [ps]
2. seria zadań [pdf] [ps]

Materiały z wykładów
Wykład 1     [pdf] [ps] Literatura i wstęp
Wykład 1     [pdf] [ps] Rozwinięcia asymptotyczne, transformata Legendre'a
Centralne twierdzenie fizyki statystycznej [pdf] [ps]
Gazy kwantowe (wykład i zadania z ćwiczeń) [pdf] [ps]

Do poczytania
Konstrukcja kombinatoryczna modelu błądzenia przypadkowego a równanie dyfuzji

      S. Chandrasekhar, "Stochastic Problems in Physics and Astronomy"
      Rev. Mod. Phys. 15, 1 - 89 (1943)
      [dostęp online przez BUW]
 
Pierścień Kaca

      J.R. Dorfman, "Wprowadzenie do teorii chaosu w nierównowagowej mechanice statystycznej"
      PWN Warszawa, 2001

      Artykuł K. Rejmera "Pierścień Kaca"
      Delta 3/2004       [strona 1.jpg] [strona 2.jpg]