[home]

Fresnel and Fraunhofer diffraction

Prezentujemy wyniki eksperymentu, polegającego na prezentacji dynamicznego przejścia pomiędzy dyfrakcją Fresnela a dyfrakcją Fraunhoffera (w dalekim polu). Prezentujemy zdjęcia obrazów uzyskanych w różnej odległości pomiędzy aperturą a ekranem. Pozwala to na obserwację, jak zmienia się obraz przy zwiększaniu odległości.
We present results of an experiment, which was made to present dynamic transition between Fresnel and Fraunhoffer diffraction for several apertures. Photographs have been taken at various distances between the aperture and the screen, allowing to observe the diffraction pattern changing when increasing the distance.
More precise description of the setup is available in our preprint. "Simple method of demonstrating transition between Fresnel and Fraunhofer diffraction" [arxiv.org: optics/0803.0120]
Ludmiła Buller, Maciej Lisicki, Michał Oszmaniec, Krzysztof Wójtowicz
email: mklis(at)fuw.edu.pl
 
Kwadrat Square.
Dwie kropki. Two dots.
5 kropek w rogach pentagramu. 5 dots on a pentagram.
9 kropek. 9 dots.
24 kropki. 24 dots
Trójkąt Sierpińskiego. Sierpinski triangle.
Dywan Sierpińskiego. Sierpinski carpet.
Krzywa Kocha. Koch curve.
Kwadrat z kropkami na rogach. Square with dots in its corners.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aaa